Nyt billede til forside Milk Cost 2019

Afregningspriser og Milk Cost Ratio

LDM opdaterer løbende udviklingen i afregningspriser, bytteforhold imellem indtjening og omkostninger samt konsekvenser af valutakursmodel.

test 3

Klima

Herunder vil LDM løbende opdatere med aktuelle artikler omkring et af tidens mest diskuterede emner – klima.

Milkcost-kurve

Milk Cost Ratio

LDM følger løbende udviklingen i bytteforholdet mellem indtjeningen på mælk i forhold til omkostninger til foder og kapital.

Medieinfo

Antibiotikauheld

Dit medlemskab af LDM omfatter en ordning, der dækker op til 85 procent af kasseret mælk i tilfælde af antibiotikauheld. Ordningen dækker, uanset om fejlen erkendes før eller efter levering.

vaerdatvide-knap

Værd at vide

Her har finder du udvalgte artikler fra medlemsbladet Mælkeproducenten eller LDM om emner som antibiotika, regulering, verdensmarkedet og forskellige bedriftsbesøg.

Billede Regulering for og imod

LDM mener

Her finder du foreningens holdninger til udvalgte emner som regulering, forslag til AB-prissystem med mere.