Maelkekvaeg_6

MILK COST RATIO

Tørke får bytteforholdet til at falde

Hele den europæiske mælkeproduktion er påvirket af tørken. Foderprisen stiger mere end afregningsprisen

Bytteforholdet er afregningspris i forhold til summen af omkostninger til foder og renter, som Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter beregner som en milk-cost ratio på ugebasis, og primo august var bytteforholdet allerede i rødt for en europæisk gennemsnitsproducent. I august vil afregningsprisen fra Arla Foods ligge meget tæt på det europæiske gennemsnit. I august skulle afregningsprisen have været på 2,90 kr. for at trække bytteforholdet op over det gule niveau på afbildningen, altså niveauet for rentabel mælkeproduktion på lang sigt.
Tørken og fodersituationen i Danmark indikerer derudover, at selv om afregningsprisen forventes at stige yderligere i efteråret, så er foderprisen allerede steget så meget, at det er vanskeligt at forestille sig et godt efterårsresultat.

Beregningerne er foretaget på europæiske gennemsnitstal, men passer som regel også meget godt for danske forhold. Når man som producent måske ikke oplever, at bytteforholdet umiddelbart følger op- og nedture, skyldes det blandt andet, at ændringer i afregningspris slår igennem straks, mens ændringer i foderpris er væsentlig længere om at slå igennem i virkeligheden, mens kurven reagerer straks på begge faktorer.

Man kan altså ikke gå ud fra, at lav afregningspris følges med billigt foder, hvilket også illustreres af den aktuelle udvikling. Dermed ændres bytteforholdet mere, end afregningsprisen afspejler. Faldende afregning og stigende foderpris er ”gift” for bytteforholdet.
Kurverne er baseret på gennemsnitstal for Europa. Derudover er danske producenter tynget af nationale særomkostninger til høj arbejdsløn, høje gældsomkostninger og andre nationale særbyrder, og endelig svinger afregningsprisen fra Arla Foods ikke altid i takt med gennemsnittet af afregningspriser i Europa.

Opdateret 16. august 2018

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har udarbejdet en folder om samme emne.
Se den her…