Maelkekvaeg_6

MILK COST RATIO

Stabiliseret bytteforhold

Efter en kraftig stigning har bytteforholdet stabiliseret sig på et niveau pænt over ”overlevelse på kort sigt” og det betyder, at der er reel indtjening ved mælkeproduktion


Bytteforholdet er afregningspris i forhold til summen af omkostninger til foder og renter, som Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter beregner som en milk-cost ratio på ugebasis.
Kurven taler for sig selv. Bytteforholdet har været uacceptabelt i to år efterfulgt af et halvt år på ”overlevelsesniveau”, men nu stiger det kraftigt på basis af stigende afregningspris og stabile og endog svagt faldende børspriser på foder. Kurven er nu nået op i et område, hvor en europæisk gennemsnitsmælkeproduktion kan tjene penge på lang sigt.
Beregningerne er foretaget på europæiske gennemsnitstal, men synes også at passe meget godt for danske forhold. Når man som producent måske ikke oplever, at bytteforholdet er på vej op så stejlt, som kurven antyder, skyldes det blandt andet, at ændringer i afregningspris slår igennem straks, mens ændringer i foderpris er væsentlig længere om at slå igennem i virkeligheden, mens kurven reagerer straks.
Udviklingen i afregningspris på mælk og omkostninger til foder følges ikke altid ad, hvilket også fremgår af kurverne. Man kan altså ikke gå ud fra, at lav afregningspris følges med billigt foder, hvilket også illustreres af den aktuelle udvikling. Dermed ændres bytteforholdet mere, end afregningsprisen afspejler. Faldende afregning og stigende foderpris er ”gift” for bytteforholdet.
Kurverne er baseret på gennemsnitstal for Europa. Derudover er danske producenter tynget af nationale særomkostninger til høj arbejdsløn, høje gældsomkostninger og andre nationale særbyrder, og endelig svinger afregningsprisen fra Arla Foods ikke altid i takt med gennemsnittet af afregningspriser i Europa.

Milk-cost ratio opdateres regelmæssigt på LDM’s hjemmeside www.maelkeproducenter.dk

 

 

Opdateret 16. oktober 2017

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har udarbejdet en folder om samme emne.
Se den her…