Maelkekvaeg_6

MILK COST RATIO

To skridt frem og to tilbage

Bytteforholdet mellem mælk og foder plus renter har ligget i bunden af overlevelsesniveau hele året

Bytteforholdet er afregningspris i forhold til summen af omkostninger til foder og renter, som Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter beregner som en milk-cost ratio på ugebasis. Efter faldet fra et attraktivt niveau ved årets begyndelse har forholdet bevæget sig lidt op og lidt ned resten af året. Senest er afregningsprisen steget lidt, og foderet er faldet lidt, hvilket får MC-kurven til at stige. I oktober vil afregningsprisen fra Arla Foods ligge meget tæt på det europæiske gennemsnit. I oktober skulle afregningsprisen have været på 2,83 kr. for at trække bytteforholdet op over det gule niveau på afbildningen, altså niveauet for rentabel mælkeproduktion på lang sigt.

Beregningerne er foretaget på europæiske gennemsnitstal, men passer som regel også meget godt for danske forhold. Når man som producent måske ikke oplever, at bytteforholdet umiddelbart følger op- og nedture, skyldes det blandt andet, at ændringer i afregningspris slår igennem straks, mens ændringer i foderpris er væsentlig længere om at slå igennem i virkeligheden, mens kurven reagerer straks på begge faktorer.

Man kan ikke gå ud fra, at lav afregningspris følges med billigt foder, hvilket også illustreres af den aktuelle udvikling. Dermed ændres bytteforholdet mere, end afregningsprisen afspejler. Faldende afregning og stigende foderpris er ”gift” for bytteforholdet.
Kurverne er baseret på gennemsnitstal for Europa. Derudover er danske producenter tynget af nationale særomkostninger til høj arbejdsløn, høje gældsomkostninger og andre nationale særbyrder, og endelig svinger afregningsprisen fra Arla Foods ikke altid i takt med gennemsnittet af afregningspriser i Europa.

Opdateret 15. oktober 2018

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har udarbejdet en folder om samme emne.
Se den her…