Maelkekvaeg_6

MILK COST RATIO

Europa klarer sig, Danmark er i det røde felt

Arla Foods’ kraftige nedsættelse af afregningsprisen trækker det danske bytteforhold ned i rødt, mens gennemsnittet for Europa stadig er på overlevelsesniveau

Bytteforholdet er afregningspris i forhold til summen af omkostninger til foder og renter, som Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter beregner som en milk-cost ratio på ugebasis.
Bytteforholdet var usædvanlig højt i december, men er hurtigt faldet til et niveau, hvor mælkeproduktion stadig er på overlevelsesniveau, men i underkanten for en gennemsnitlig europæisk producent. Arla Foods’ ensidige nedsættelse af afregningsprisen trækker imidlertid danske og andre Arla-leverandørers bytteforhold ned i det røde område på figuren, der hvor en gennemsnitsproducent ikke kan opretholde produktionen på lang sigt. En isoleret beregning af bytteforhold mellem Arla Foods’ afregningspris og europæisk foderpris og rente ville ligge på 1,73 lige nu, altså pænt nede i det føde felt.
Derudover fremgår det af den lysegrønne kurve på den nederste figur, at prisen på indkøbt foder er stigende, hvilket forstærker bytteforholdets nedtur.
Beregningerne er foretaget på europæiske gennemsnitstal, men passer som regel også meget godt for danske forhold. Når man som producent måske ikke oplever, at bytteforholdet umiddelbart følger op- og nedture, skyldes det blandt andet, at ændringer i afregningspris slår igennem straks, mens ændringer i foderpris er væsentlig længere om at slå igennem i virkeligheden, mens kurven reagerer straks på begge faktorer.
Udviklingen i afregningspris på mælk og omkostninger til foder følges ikke altid ad, hvilket også fremgår af kurverne. Man kan altså ikke gå ud fra, at lav afregningspris følges med billigt foder, hvilket også illustreres af den aktuelle udvikling. Dermed ændres bytteforholdet mere, end afregningsprisen afspejler. Faldende afregning og stigende foderpris er ”gift” for bytteforholdet.
Kurverne er baseret på gennemsnitstal for Europa. Derudover er danske producenter tynget af nationale særomkostninger til høj arbejdsløn, høje gældsomkostninger og andre nationale særbyrder, og endelig svinger afregningsprisen fra Arla Foods ikke altid i takt med gennemsnittet af afregningspriser i Europa.

 

 

Opdateret 22. juni 2018

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har udarbejdet en folder om samme emne.
Se den her…