Maelkekvaeg_12

LTO PRISSAMMENLIGNING

Hollandske LTO beregner en europæisk prissammenligning hver måned ud fra en standardmængde, -kvalitet og sammensætning.

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter bringer denne sammenligning hver måned – skiftevis i vores medlemsblad Danske Mælkeproducenter og her på siden.

lto-priserPriserne i figuren er angivet i euro på basis af 100 kg standardmælk med et fedtindhold på 4,2 pct. og et proteinindhold på 3,4 pct., et kimtal på 24.999 og et celletal på 249.999, en mælkeleverance på 500.000 kg pr. år og afhentning hver anden dag. De angivne priser svarer altså til prisen i eurocent pr. kg. Middelkursen for euro er på 7,45 kr. Det vil sige, at for eksempel 30 eurocent svarer til 224 øre, 40 eurocent svarer til 298 øre.

De angivne priser er altså ikke udtryk for den egentlige afregningspris men for en beregnet pris, der er sammenlignelig for de udvalgte mejerier. Alle prisoplysninger er hentet fra LTO’s hjemmeside www.milkprices.nl

Opdateret 24. april 2019