Maelkekvaeg_4_1

ARLAS VALUTAKURSMODEL

Dansk-tysk gevinst af valutakursmodellen

 

Danske og tyske andelshavere i Arla Foods får stadig den højeste pris for mælk, og samtidig har de efterhånden oparbejdet er pænt forskud. Kursen på både svenske kroner og engelske pund er faldet i forhold til danske kroner og euro gennem de seneste måneder, og det betyder engelsk og svensk underbetaling. Værst for svenskerne, der i øjeblikket ville få cirka 12 øre mere for mælken ved at sælge den for danske kroner. Det betyder naturligvis også, at de lande, især Danmark og Tyskland, der får udbetalt i kr. og euro får tilsvarende for meget, ikke øre for øre fordi der er forskellige mængder, men i samlet beløb.
Prisomregningen sker på acontopris inklusiv Arlagården Plus tillæg, men uden GM-tillæg, som LDM betragter som et kvalitetstillæg.

 

UK-leverandørernes underbetaling er faldet, fordi pundkursen har været nogenlunde stabil i en længere periode. Hvis kursforholdene forbliver uændrede, vil efterslæbet om to år være oppe på næsten 17 øre pr kg årsproduktion.
Det danske efterslæb er samlet set blevet negativt. Det vil sige, at de danske andelshavere siden oktober 2012 alt i alt har fået mere for mælken end englænderne.

Valutakursmodellen har ikke nogen effekt for mejeriets indtjening, og derfor undrer LDM sig over, hvad skal vi med den? Det er altså blot en tvungen ”lånekasse” mellem andelshaverleverandører – det er der ikke behov for.
Arla Foods har begrundet modellen overfor LDM med behov for en udligningsperiode for et lands mælkeproducenter, hvis valutaforhold ændrer sig pludseligt. LDM fastholder imidlertid opfordringen til at udfase valutakursmodellen, eller som minimum at nedskære modelgrundlaget fra de nuværende otte kvartaler bagud til en mere tidssvarende model.

Prisudsvingene på grund af Arla Foods’ valutakursmodel kan være vanskelige at forstå. Hvis nogen er interesserede i yderligere forklaring, er medlemmer altid velkomne til at kontakte LDM’s sekretariat, ligesom LDM gerne deltager i medlemmernes erfamøder.

Opdateret 15. oktober 2018