Maelkekvaeg_4_1

ARLAS VALUTAKURSMODEL

Mejeriet fremfører, at ”det udjævner sig over tid”.
Der er imidlertid ingen mekanisme i modellen, som sikrer en udjævning af afregningsprisen på sigt, og hvis det var tilfældet, så var der jo ingen behov for modellen. Uheldigvis er det foreløbig kun danske og tyske mælkeproducenter, som er sorteper i mejeriets valutakursmodel. Danske andelshavere har haft et efterslæb siden januar 2011. Siden 2008 har der været stor forskel på udbetalingerne i danske kroner i forhold til Svenske kroner og også overfor Engelske pund. Det er uacceptabelt, og Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har gennem lang tid opfordret til at ophæve modellen.

De blå pinde på figurerne herunder viser forskellen mellem den danske pris og prisen, som henholdsvis svenske og engelske andelshavere har fået udbetalt ved omregning til gennemsnitlig månedskurs måned for måned gennem de seneste år. En pind opad betyder, at de udenlandske andelshavere har fået mere end danskerne, og omvendt, når pinden går under aksen. Forskellene i udbetaling fremkommer, fordi Arla Foods bruger gennemsnittet af valutakursen for de seneste otte kvartaler, når de veksler penge til de udenlandske andelshavere. Den røde kurve viser det samlede efterslæb eller overskud, som de månedlige forskelle i udbetaling afstedkommer.

Danske og tyske andelshavere i Arla Foods får stadig den højeste pris for mælk. Kursen på svenske kroner er faldet i forhold til danske kroner og euro gennem de seneste måneder, og det betyder svensk underbetaling. Det betyder også, at det danske efterslæb overfor Sverige over tid vil øges til cirka 15 øre pr. kg årsleverance, hvis kurserne forbliver, som de er lige nu.
Prisomregningen sker på acontopris inklusiv Arlagården Plus tillæg, men uden GM-tillæg, som LDM betragter som et kvalitetstillæg.

UK-leverandørernes underbetaling er faldet, og er nu nede på et marginalt beløb. Hvis kursforholdene forbliver uændrede, vil underbetalingen til UK-leverandørerne være helt ubetydelig efter næste kvartals valutakorrektion, som endnu en gang bliver en negativ regulering for den danske afregning. Det danske efterslæb er blevet negativt, det vil sige, at de danske andelshavere siden oktober 2012 alt i alt har fået mere for mælken end englænderne.
Samlet set nyder danske og tyske andelshavere for tiden godt af underbetalingen i Sverige og UK, men for øjeblikket ligger afregningspriserne ved dagskurs temmelig tæt.

Valutakursmodellen har ikke har nogen effekt for mejeriets indtjening, og derfor undrer LDM sig over, hvad skal vi med den? Det er altså blot en tvungen ”lånekasse” mellem andelshaverleverandører – det er der ikke behov for.
Arla Foods har begrundet modellen overfor LDM med behov for en udligningsperiode for et lands mælkeproducenter, hvis valutaforhold ændrer sig pludseligt. LDM fastholder imidlertid opfordringen til at udfase valutakursmodellen, eller som minimum at nedskære modelgrundlaget fra de nuværende otte kvartaler bagud i tid til højest seks måneder bagud i tid.

Prisudsvingene på grund af Arla Foods’ valutakursmodel kan være vanskelige at forstå, hvis nogen er interesserede i yderligere forklaring, er medlemmer altid velkomne til at kontakte LDM’s sekretariat, ligesom LDM gerne deltager i medlemmernes erfamøder.

Opdateret 22. juni 2018