Maelkekvaeg_4_1

ARLAS VALUTAKURSMODEL

UK får overpris og svenske leverandører underbetales på sjette år

De svenske andelshavere i Arla Foods er nu alene om at blive underbetalt i forhold til afregning efter dagskurs med en underbetaling på cirka 10 øre i forhold til alle andre i Arla Foods. Altså ville svenske leverandører i december få 10 øre mere for mælken ved at sælge i danske kr. Det samlede efterslæb for svenske andelshavere summerer sig til over 13 øre pr. kg årsleverance. Hvis de indbyrdes valutakurser forbliver uændrede, vil det svenske efterslæb stabilisere sig på knap 20 øre i løbet af 2019 og 2021. Underbetalingen i Sverige har nu varet i cirka fem et halvt år.
Det betyder naturligvis også, at de lande, især Danmark og Tyskland, der får udbetalt i kr. og euro får tilsvarende for meget, ikke øre for øre, fordi der er forskellige mængder, men i samlet beløb.
Prisomregningen sker på acontopris, inklusiv Arlagården Plus tillæg, men uden GM-tillæg, som LDM betragter som et kvalitetstillæg.

UK-leverandørerne får nu udbetalt højere acontopris end danske og tyske og svenske. Pundet er steget marginalt, og samtidig har kursen på pund været lav i så lang tid, at Arla-kursen har indhentet den aktuelle kurs på pund.
I den britiske underbetalingsperiode, der har varet siden februar 2016, er briterne gået fra at have oparbejdet sig en samlet overpris på cirka 30 øre til nu at have et efterslæb på godt 13 øre.
Hvis valutakurserne holder sig i ro på det nuværende niveau, vil det engelske efterslæb skrumpe ind til cirka 5 øre pr kg årsleverance i løbet af to år.

Hvis alle andelshavere reelt skulle have haft samme pris ved omregning til aktuel månedskurs, ville alle have fået 2,43 kr. Danske og tyske leverandører får 2,43 kr., svenske 2,33 kr. og engelske 2,49 kr. i april.

Valutakursmodellen har ikke nogen effekt for mejeriets indtjening, og derfor undrer LDM sig over, hvad skal vi med den? Det er altså blot en tvungen ”lånekasse” mellem andelshaverleverandører – det er der ikke behov for.
Arla Foods har begrundet modellen overfor LDM med behov for en udligningsperiode for et lands mælkeproducenter, hvis valutaforhold ændrer sig pludseligt. LDM fastholder imidlertid opfordringen til at udfase valutakursmodellen, eller som minimum at nedskære modelgrundlaget fra de nuværende otte kvartaler bagud til en mere tidssvarende model.

Prisudsvingene på grund af Arla Foods’ valutakursmodel kan være vanskelige at forstå. Hvis nogen er interesserede i yderligere forklaring, er medlemmer altid velkomne til at kontakte LDM’s sekretariat, ligesom LDM gerne deltager i medlemmernes erfamøder.

Opdateret 24. april 2019