Maelkekvaeg_4_1

ARLAS VALUTAKURSMODEL

Rolige valutaforhold mindsker prisforskellen

 

De svenske andelshavere i Arla Foods får stadig for lidt for mælken i forhold til en beregning af deres afregningspris ved aktuelle valutakurser. Det skyldes, at den svenske krone langsomt falder i kurs overfor både Danske kroner, Euro og Pund. Overfor danske kroner er kursen på svenske kroner faldet med seks til syv øre som et jævnt fald det seneste år.
Det samlede efterslæb for svenske andelshavere summerer sig til knapt 11 øre pr. kg årsleverance. Hvis de indbyrdes valutakurser forbliver uændrede, vil det svenske efterslæb stabilisere sig på cirka 13 øre i løbet af 2019, men fortsat faldende svensk kronekurs vil forværre forholdet.
Det betyder naturligvis også, at de lande, især Danmark og Tyskland, der får udbetalt i kr. og euro får tilsvarende for meget, ikke øre for øre, fordi der er forskellige mængder, men i samlet beløb. Prisomregningen sker på acontopris inklusiv Arlagården Plus tillæg, men uden GM-tillæg, som LDM betragter som et kvalitetstillæg.

 

UK-leverandørerne får nu udbetalt samme acontopris som danske og tyske. Ikke fordi pundet er steget, men fordi kursen på pund har været lav i så lang tid, at Arla-kursen har indhentet den aktuelle kurs på pund.
I den engelske underbetalingsperiode, der har varet siden februar 2017, er englænderne gået fra at have oparbejdet sig en samlet overpris på cirka 30 øre til nu at have et efterslæb på godt 14 øre.

Valutakursmodellen har ikke nogen effekt for mejeriets indtjening, og derfor undrer LDM sig over, hvad skal vi med den? Det er altså blot en tvungen ”lånekasse” mellem andelshaverleverandører – det er der ikke behov for.
Arla Foods har begrundet modellen overfor LDM med behov for en udligningsperiode for et lands mælkeproducenter, hvis valutaforhold ændrer sig pludseligt. LDM fastholder imidlertid opfordringen til at udfase valutakursmodellen, eller som minimum at nedskære modelgrundlaget fra de nuværende otte kvartaler bagud til en mere tidssvarende model.

Prisudsvingene på grund af Arla Foods’ valutakursmodel kan være vanskelige at forstå. Hvis nogen er interesserede i yderligere forklaring, er medlemmer altid velkomne til at kontakte LDM’s sekretariat, ligesom LDM gerne deltager i medlemmernes erfamøder.

Opdateret 12. Februar 2019