Sortbrogede

Kontorassistent

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM) søger en deltids kontorassistent med tiltrædelse efter aftale. Vi har kontor tæt på motorvejen nær ved Fredericia.

LDM er en forening for mælkeproducenter, og det ledige job er placeret på foreningens sekretariat. LDM udgiver foreningens magasin hver anden måned og en ugentlig informationsmail, og søger derudover at øve politisk og organisatorisk indflydelse mange forskellige steder for at opnå de bedste vilkår for danske mælkeproducenter.

 

Vi forventer, at du

  • har gode sprogkundskaber i dansk, evt. uddannet bachelor, cand.ling.merc. eller lignende
  • er god til tysk eller engelsk eller andre sprog
  • er fortrolig med IT, herunder Officepakken og gerne hjemmesideopdatering
  • er systematisk og engageret og kan holde flere bolde i luften uden at miste overblikket
  • har humoristisk sans og kan smile i en telefon

 

Vi tilbyder et alsidigt job på 25-30 timer ugentligt, hvor mange forskellige opgaver løses selvstændigt og i samarbejde med kolleger. Arbejdet vil bestå i korrekturlæsning af artikler, oversættelsesarbejde, annonceregistrering og anden bistand ved foreningens magasinproduktion, samt mindre opgaver med telefonpasning, medlem­s­registrering, opdatering af foreningens hjemmeside, tilrettelæggelse af rejser og møder, udsendelse af medlemsinformation m.m.

Arbejdet udføres på kontoret, og de forskelligartede opgaver betyder, at arbejdsdagen aldrig bliver ensformig. Kontorassistenten får stor indflydelse på sit arbejde under iagttagelse af deadlines og sagernes aktualitet.

 

Vi er tre medarbejdere i LDM og deler kontor og frokoststue med 20 ligesindede, både akademikere, salgsmedarbejdere og assistenter, yngre og ældre i ligelig fordeling

Se også www.maelkeproducenter.dk

 

Send din ansøgning med CV og gerne med angivelse af ønsket ugentligt timetal snarest til:

Christen Sievertsen, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, cs@maelkeproducenter.dk

Ansøgningsfrist ultimo september 2019.