Maelkekvaeg_6

VÆRD AT VIDE OM ANTIBIOTIKA

Landmænd straffes hårdere, end myndighederne kræver, bragt i kortere udgave i Danske Mælkeproducenter 06/16
Gode analysemetoder gør det muligt at finde antibiotikarester langt under myndighedernes fastsatte grænseværdier, hvorfor mejerierne straffer landmænd for at levere mælk, selvom de ikke har brudt nogen lov
Af Dr. Wim Reybroeck, Institut for Jordbrugs- og Fiskeriøkonomisk Forskning – afd. for Teknologi og fødevarer, Belgien

Screeningstests til antibiotikarester, Danske Mælkeproducenter 05/15
En belgisk forsker giver her et rids af den seneste udvikling og en oversigt over kommercielle tests til påvisning af antibiotika
Af Dr. Wim Reybroeck, Institut for Jordbrugs- og Fiskeriøkonomisk Forskning – afd. for Teknologi og fødevarer, Belgien

Ny prøvehane til silotanke, Danske Mælkeproducenter 02/13
Af Helge Kromann, specialkonsulent, Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Råvarekvalitet

Test mælken og undgå fradrag og bøde, Danske Mælkeproducenter 9/11
LDM’s antibiotikaordning er desværre blevet en meget populær ordning. Selv om antallet af uheld ikke stiger, så stiger trækket på kassen, fordi de kasserede mængder efter uheldene bliver større og større i takt med, at besætningerne vokser
Ved Christen Sievertsen, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter