Maelkekvaeg_6

MILK COST RATIO

Svag forbedring i bytteforhold

Bytteforholdet mellem mælk og foder plus renter forbedres af faldende foderpriser

Bytteforholdet er afregningspris i forhold til summen af omkostninger til foder og renter, som Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter beregner som en milk-cost ratio på ugebasis.
Bytteforholdet er steget svagt gennem de seneste par måneder i takt med faldende priser på råvarer. Det oplever man ikke direkte, når man har dækket sig af, men hvis trenden holder vil det gavne på sigt.
Bytteforholdet er stadig utilstrækkeligt til at afholde omkostninger ved nyopførelse og drift af en mælkeproduktion. Den aktuelle omkostning til foder og renter betinger, at afregningsprisen skal over 2,65 kr., før bytteforholdet bevæger sig over det gule område på grafen. Det gule område er, hvor man kan overleve som gennemsnitlig mælkeproducent, men uden tilstrækkelig indtjening til nødvendigt vedligehold og investeringer på lang sigt.

Beregningerne er foretaget på europæiske gennemsnitstal, men passer som regel også meget godt for danske forhold. Når man som producent måske ikke oplever, at bytteforholdet umiddelbart følger op- og nedture, skyldes det blandt andet, at ændringer i afregningspris slår igennem straks, mens ændringer i foderpris er væsentlig længere om at slå igennem i virkeligheden, men kurven reagerer straks på begge faktorer.

Man kan ikke gå ud fra, at lav afregningspris følges med billigt foder, hvilket også illustreres af den aktuelle udvikling. Dermed ændres bytteforholdet mere, end afregningsprisen afspejler. Faldende afregning og stigende foderpris er ”gift” for bytteforholdet.
Kurverne er baseret på gennemsnitstal for Europa. Derudover er danske producenter tynget af nationale særomkostninger til høj arbejdsløn, høje gældsomkostninger og andre nationale særbyrder, og endelig svinger afregningsprisen fra Arla Foods ikke altid i takt med gennemsnittet af afregningspriser i Europa.

Opdateret 24. April 2019

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har udarbejdet en folder om samme emne.
Se den her…