Maelkekvaeg_6

MILK COST RATIO

Byttepris i faldende tendens

Gennemsnitlig afregningspris i Europa skal op på 2,70 for at efterlade reel fortjeneste, i august var den på godt 2,40 kr.

Bytteforholdet er afregningspris i forhold til summen af omkostninger til foder og renter, som Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter beregner som en milk-cost ratio på ugebasis.

Det fremgår, at bytteforholdet har sluppet det gule område og gennem de seneste måneder bevæget sig ned i rødt område. I gult er afregningsprisen tilstrækkelig til overlevelse under danske forhold, men for de fleste er der ikke tilstrækkelig rest til opsparing, renovering og nyopførelser. Længere tid i det røde område vil resultere i manglende likviditet hos mange.

Bytteforholdet har vist sig at være et godt, generelt udtryk for indtjeningen på mælkeproduktion. Grafen viser blandt andet, at der siden 2006 kun har været kortvarige perioder med mulighed for opsparing af kapital. I det gule område på grafen er der generelt dækning for omkostningerne og nødvendigt vedligehold, men derudover har en gennemsnitlig, europæisk mælkeproducent ikke overskud. Desværre fremgår det også, at tiden siden 2007 har været præget af langvarige perioder med et uacceptabelt lavt bytteforhold, hvilket også har sat sine tydelige spor i Danmark i form af usædvanligt mange konkurser.

Europæiske gennemsnitstal

Beregningerne er foretaget på basis af europæiske gennemsnitstal, men passer som regel også meget godt for danske forhold. Når man som producent måske ikke oplever, at bytteforholdet umiddelbart følger op- og nedture, skyldes det blandt andet, at ændringer i afregningspris slår igennem straks, mens ændringer i foderpris er væsentligt længere om at slå igennem i virkeligheden, men kurven reagerer straks på begge faktorer.

Man kan derfor ikke gå ud fra, at lav afregningspris følges med billigt foder, hvilket også illustreres af den aktuelle udvikling. Dermed ændres bytteforholdet mere, end afregningsprisen afspejler. Faldende afregning og stigende foderpris er ”gift” for bytteforholdet.

Kurverne er som nævnt baseret på gennemsnitstal for Europa. Derudover er danske producenter tynget af nationale særomkostninger til høj arbejdsløn, høje gældsomkostninger og andre nationale særbyrder, og endelig svinger afregningsprisen fra Arla Foods ikke altid i takt med gennemsnittet af afregningspriser i Europa.

Milk-cost ratio opdateres regelmæssigt på LDM’s hjemmeside www.maelkeproducenter.dk

Opdateret september 2020

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har udarbejdet en folder om samme emne.
Se den her…