Maelkekvaeg_6

MILK COST RATIO

Pris på 2,70 kr. skal der til

Gennemsnitlig afregningspris i Europa skal op på 2,70 for at efterlade reel fortjeneste, i dag er den på cirka 2,50 kr.

Bytteforholdet er afregningspris i forhold til summen af omkostninger til foder og renter, som Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter beregner som en milk-cost ratio på ugebasis.

Svagt stigende foderpriser det sidste kvartal i 2019 har fået bytteforholdet til at falde ned i bunden af ”overlevelsesområdet” på grafen, altså det gule område. For at komme over det gule område skal prisen op på 2,70 kr. forudsat uændrede priser på foder og renter. Der er desværre et stykke op for de danske mælkeproducenter, mens de hollandske kollegaer faktisk får den pris allerede nu.

Bytteforholdet har vist sig at være et godt, generelt udtryk for indtjeningen på mælkeproduktion. Grafen viser blandt andet, at der siden 2006 kun har været kortvarige perioder med mulighed for opsparing af kapital. I det gule område på grafen er der generelt dækning for omkostningerne og nødvendigt vedligehold, men derudover har en gennemsnitlig, europæisk mælkeproducent ikke overskud. Desværre fremgår det også, at tiden siden 2007 har været præget af langvarige perioder med et uacceptabelt lavt bytteforhold, hvilket også har sat sine tydelige spor i Danmark i form af usædvanligt mange konkurser.

Europæiske gennemsnitstal

Beregningerne er foretaget på basis af europæiske gennemsnitstal, men passer som regel også meget godt for danske forhold. Når man som producent måske ikke oplever, at bytteforholdet umiddelbart følger op- og nedture, skyldes det blandt andet, at ændringer i afregningspris slår igennem straks, mens ændringer i foderpris er væsentligt længere om at slå igennem i virkeligheden, men kurven reagerer straks på begge faktorer.

Man kan derfor ikke gå ud fra, at lav afregningspris følges med billigt foder, hvilket også illustreres af den aktuelle udvikling. Dermed ændres bytteforholdet mere, end afregningsprisen afspejler. Faldende afregning og stigende foderpris er ”gift” for bytteforholdet.

Kurverne er som nævnt baseret på gennemsnitstal for Europa. Derudover er danske producenter tynget af nationale særomkostninger til høj arbejdsløn, høje gældsomkostninger og andre nationale særbyrder, og endelig svinger afregningsprisen fra Arla Foods ikke altid i takt med gennemsnittet af afregningspriser i Europa.

Milk-cost ratio opdateres regelmæssigt på LDM’s hjemmeside www.maelkeproducenter.dk

Opdateret  marts 2020

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har udarbejdet en folder om samme emne.
Se den her…