Maelkekvaeg_12

LTO PRISSAMMENLIGNING

Hollandske LTO beregner en europæisk prissammenligning hver måned ud fra en standardmængde, -kvalitet og sammensætning.

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter bringer den seneste sammenligning i vores medlemsblad Danske Mælkeproducenter, som udkommer hver anden måned. Kopi af sammenligningen i vores blad kan desuden ses her:

(Klik på billede for stor fil)

Afregningspriserne fra repræsentative europæiske mejerier er stort set uændrede fra december 2019 til februar 2020. Det betyder ikke nødvendigvis stilstand i rangeringen af mejerier på grundlag af udbetalte priser gennem de seneste 12 måneder, fordi de priser, der forsvinder ud af beregningen, kan forrykke rækkefølgen. Det ses for eksempel for forholdet mellem Arla Foods og Hochwald. For to måneder siden lå Hochwald over Arla Foods, men nu har Arla Foods overhalet Hochwald med et mulehår, selv om begge mejerier har udbetalt uændrede priser i mellemtiden.

FrieslandCampina er ligeledes overhalet af franske Lactalis, men der er stadig over 18 øre at indhente for Arla Foods for at komme på niveau med FrieslandCampina. Det svarer til 365.000 kr. for en dansk gennemsnitsbesætning med årsleverance på 2 mio. kg.

Udvikling i afregningspriser
Priserne i figuren er angivet i euro på basis af 100 kg standardmælk med et fedtindhold på 4,2 pct. og et proteinindhold på 3,4 pct., et kimtal på 24.999 og et celletal på 249.999, en mælkeleverance på 500.000 kg pr. år og afhentning hver anden dag. De angivne priser svarer altså til prisen i eurocent pr. kg. Middelkursen for euro er på 7,45 kr. Det vil sige, at for eksempel 30 eurocent svarer til 224 øre, 40 eurocent svarer til 298 øre.

De angivne priser er altså ikke udtryk for den egentlige afregningspris men for en beregnet pris, der er sammenlignelig for de udvalgte mejerier. Alle prisoplysninger er hentet fra LTO’s hjemmeside www.milkprices.nl

Opdateret april 2020