Maelkekvaeg_12

LTO PRISSAMMENLIGNING

Hollandske LTO beregner en europæisk prissammenligning hver måned ud fra en standardmængde, -kvalitet og sammensætning.

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter bringer den seneste sammenligning i vores medlemsblad Danske Mælkeproducenter, som udkommer hver anden måned. Kopi af sammenligningen i vores blad kan desuden ses her:

(Klik på billede for stor fil)

Stilstand i afregningspriser

Efter det store fald i europæisk gennemsnitspris på cirka to cent fra februar til april har den samlede gennemsnitspris stået stille. Der er dog underliggende forskydninger, som ophæver hinanden i et svagt faldende gennemsnit.

Arla Foods’ margin op til FrieslandCampina er halveret i år i forhold til samme periode 2019, hvilket også giver sig udslag i en faldende forskel i første kolonne i tabellen over seneste 12 måneders udbetalt sammenlignelig afregningspris.

LDM er flere gange blevet gjort opmærksom på, at vi skal være glade for ikke at få irsk pris. Det er også rigtigt, men sandheden er dog nok, at de lave irske omkostninger til foder og arbejdsløn betyder, at det kan betale sig at producere til den normalt lavere afregningspris. Det er umiddelbart mere forunderligt, at de belgiske mælkeproducenter kan overleve på den ret lave afregningspris. Belgien er trods alt ikke et lavprisland. Årsagen er, at de belgiske mælkeproducenter også modtager statsstøtte for en række ”ydelser”.

Udvikling i afregningspriser

Priserne i figuren er angivet i euro på basis af 100 kg standardmælk med et fedtindhold på 4,2 pct. og et proteinindhold på 3,4 pct., et kimtal på 24.999 og et celletal på 249.999, en mælkeleverance på 1 mio. kg pr. år og afhentning hver anden dag. De angivne priser svarer altså til prisen i eurocent pr. kg. Middelkursen for euro er på 7,46 kr. Det vil sige, at for eksempel 30 eurocent svarer til 224 øre, mens 40 eurocent svarer til 298 øre.

De angivne priser er ikke udtryk for den egentlige afregningspris men for en beregnet pris for en standardmælk, der sammenlignes for de udvalgte mejerier. Alle prisoplysninger er hentet fra hjemmesiden www.milkprices.nl, som nu er blevet en underside til www.zuivelnl.org/en/

Opdateret september 2020