Maelkekvaeg_4_1

ARLAS VALUTAKURSMODEL

Britisk kursstigning hæver afregningen i UK

Kursen på svenske kroner har været meget stabil gennem de seneste to år, og dermed er forskellen i afregningspris mellem Svenske og danske andelshavere minimeret.

Kurven for det samlede efterslæb for svenske producenter – den røde kurve – er stejlt faldende, men vil stabiliseres i løbet af ganske få måneder, hvis de nuværende kursforhold fastholdes.

Prisomregningen sker på acontopris, inklusive Arlagården Plus tillæg, men uden GM-tillæg, som LDM betragter som et kvalitetstillæg, selv om alle svenskere får det.

UK-leverandørerne kan glæde sig over en stigende kurs på pund, som betyder, at de aktuelt får en overpris på 10 øre.

Siden februar 2016, er briterne gået fra at have oparbejdet sig en samlet overpris på cirka 30 øre til nu at have et efterslæb på cirka 10 øre på årsleverancen.

Hvis valutakurserne holder sig i ro på det nuværende niveau, vil det engelske efterslæb være udlignet om to år. Hvis kursen på pund stiger yderligere, vil de endda få foræret en reel overpris.

Valutakursmodellen har ikke nogen effekt for mejeriets indtjening, og derfor undrer LDM sig: Hvad skal vi med den? Det er altså blot en tvungen ”lånekasse” mellem andelshavere – det er der ikke behov for.

Arla Foods har begrundet modellen over for LDM med et behov for en udligningsperiode for et lands mælkeproducenter, hvis valutaforhold ændrer sig pludseligt. LDM fastholder imidlertid opfordringen til at udfase valutakursmodellen eller som minimum at reducere modelgrundlaget fra de nuværende otte kvartaler bagud til en mere tidssvarende model.

Prisudsvingene på grund af Arla Foods’ valutakursmodel kan være vanskelige at forstå. Hvis nogen er interesserede i yderligere forklaring, er medlemmer altid velkomne til at kontakte LDM’s sekretariat, ligesom LDM gerne deltager i medlemmernes erfamøder.

Opdateret marts 2020