Maelkekvaeg_4_1

ARLAS VALUTAKURSMODEL

Pund og svenske kroner i bund øger dansk overpris

Kursen på svenske kroner er gennem de seneste to måneder steget en smule fra sit laveste niveau siden 2009. Det betyder, at Arla Foods’ kursomregningsmodel fører til, at den svenske mælk igen bliver en smule overbetaltlt med omkring 5 øre i forhold til omregning ved dagskurs. Det fører også til, at det akkumulerede efterslæb for en svensk mælkeproducent er tilbage tæt på 20 øre, og hvis de nuværende kursforhold fortsætter uændret, vil efterslæbet falde yderligere til cirka 15 øre gennem de kommende to år. LDM mener, at det er helt uacceptabelt i en andelsvirksomhed. Det kunne lige så godt have været danske andelshavere, som skulle lide. LDM opfordrer fortsat til at ophæve eller i det mindste afkorte valutakursmodellens 8 kvartaler betragteligt.

Prisomregningen sker på acontopris, inklusive Arlagården Plus tillæg, men uden GM-tillæg, som LDM betragter som et kvalitetstillæg, selv om alle svenskere får det.

Kursen på engelske pund er tæt på det laveste niveau siden brexit-afstemningen, hvilket trækker den engelske afregningspris ned i forhold til prisomregning ved dagskurs. UK-leverandørerne kan dog glæde sig over, at Arla Foods for tiden alligevel afregner suverænt bedst blandt større mejerier. I følge LDM’s oplysninger ville køen af indmeldelser være uden ende, hvis Arla Foods optog nye leverandører i UK nu.

Siden februar 2016 er briterne gået fra at have oparbejdet sig en samlet overpris på cirka 30 øre til nu at have et efterslæb på næsten 12 øre på årsleverancen.

Valutakursmodellen har ikke nogen effekt for mejeriets indtjening, og derfor undrer LDM sig: Hvad skal vi med den? Det er altså blot en tvungen ”lånekasse” mellem andelshavere – det er der ikke behov for.

Arla Foods har begrundet modellen over for LDM med et behov for en udligningsperiode for et lands mælkeproducenter, hvis valutaforhold ændrer sig pludseligt. LDM fastholder imidlertid opfordringen til at udfase valutakursmodellen eller som minimum at reducere modelgrundlaget fra de nuværende otte kvartaler bagud til en mere tidssvarende model.

Opdateret september 2020