Maelkekvaeg_4_1

ARLAS VALUTAKURSMODEL

Dansk krone svækkes, pund stiger, og efterslæb stabiliseres

Kursen på svenske kroner er steget, blandt andet som følge af svækkelse af danske kroner. Det betyder, at underbetalingen til svenske andelshavere er faldet til cirka syv øre.

Kurven for det samlede efterslæb for svenske producenter – den røde kurve – er stejlt faldende, men vil stabiliseres i løbet af få måneder, hvis de nuværende kursforhold fastholdes.

Prisomregningen sker på acontopris, inklusive Arlagården Plus tillæg, men uden GM-tillæg, som LDM betragter som et kvalitetstillæg, selv om alle svenskere får det.

UK-leverandørerne har også fået stabiliseret deres efterslæb, ses det på kurven. De seneste par måneder under Boris Johnsons lederskab er pundet steget, og det har straks ændret betalingen i UK fra at være lavere end i Danmark, til nu at være knap 10 øre højere.

I den britiske underbetalingsperiode, der har varet siden februar 2016, er briterne gået fra at have oparbejdet sig en samlet overpris på cirka 30 øre til nu at have et efterslæb på knap 13 øre.

Hvis valutakurserne holder sig i ro på det nuværende niveau, vil det engelske efterslæb fortsætte med at mindskes, indtil en stabilisering indtræder på godt fem øre.

Valutakursmodellen har ikke nogen effekt for mejeriets indtjening, og derfor undrer LDM sig: Hvad skal vi med den? Det er altså blot en tvungen ”lånekasse” mellem andelshaverleverandører – det er der ikke behov for.

Arla Foods har begrundet modellen over for LDM med et behov for en udligningsperiode for et lands mælkeproducenter, hvis valutaforhold ændrer sig pludseligt. LDM fastholder imidlertid opfordringen til at udfase valutakursmodellen eller som minimum at reducere modelgrundlaget fra de nuværende otte kvartaler bagud til en mere tidssvarende model.

Prisudsvingene på grund af Arla Foods’ valutakursmodel kan være vanskelige at forstå. Hvis nogen er interesserede i yderligere forklaring, er medlemmer altid velkomne til at kontakte LDM’s sekretariat, ligesom LDM gerne deltager i medlemmernes erfamøder.

Opdateret december 2019