Maelkekvaeg_6

LANDSFORENINGEN AF DANSKE MÆLKEPRODUCENTER
– EN UAFHÆNGIG FORENING FOR MÆLKEPRODUCENTER

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, forkortet LDM, er mælkeproducenternes  interesseforening. Det er her den almindelige mælkeproducent har mulighed for at drøfte aktuelle emner, der er relevante for aktiv mælkeproduktion.

LDM er uafhængig af andre organisationer og politiske partier, men der samarbejdes i stort omfang med andre for at opnå de ønskede resultater.

LDM beskæftiger sig mest med generelle politiske sager, men kan også tage enkeltsager op, hvis de vurderes at have interesse for en større kreds.

 

Formål

Det er LDM’s formål at sikre, at mælkeproducenternes synspunkter og holdninger er kendte af relevante beslutningstagere. Herved kan foreningen være med til at påvirke beslutninger i positiv retning for erhvervet.

 

Organisation

Den daglige ledelse af foreningen forestås af forretningsudvalget og sekretariatet. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og har ni medlemmer. Foreningens politik og arbejde fastlægges på månedlige bestyrelsesmøder.

 

Medlemsfordele

Medlemmer af LDM har altid mulighed for at være med til at påvirke foreningens arbejde. Kontakt bestyrelsen eller sekretariatet – vi lytter gerne.

LDM udsender følgende medlemsinformation målrettet mod mælkeproducenter:
Medlemsbladet Danske Mælkeproducenter udkommer hver anden måned.
LDM-Ugenyt udsendes hver uge pr. mail.

Alle aktive medlemmer er omfattet af en kollektiv ordning, som dækker ved uheld med antibiotika.

Derudover har LDM indgået aftaler om rabattilbud på en række landbrugsforsikringer samt pensionsaftale og sundhedsforsikring med Alm. Brand.

 

Indmeldelse

Du kan melde dig ind ved at bruge formularen her på siden eller kontakte sekretariatet på telefon 70 23 11 14 eller mail.