Maelkekvaeg_6

DET MENER VI OM

LOV OM HOLD AF MALKEKVÆG

Lov om hold af malkekøer og deres afkom var allerede et misfoster fra indførelsen, hvilket også fremgik af LDM’s kommentarer til vedtagelsen.

LDM så allerhelst, at loven aldrig var blevet indført, og at Dyreværnsloven dermed var gældende grundlag for hold af malkekøer. Loven blev indført på en eufori om, at træerne alligevel ville gro ind i himlen, manuelt arbejde i kvægstaldene ville blive minimalt, automatiske systemer ville overtage, fordi arbejdskraft var blevet mere værd til andre opgaver, Danmark skulle være foregangsland, køerne skulle have bedre velfærd og helst på græs alle sammen, og det ville ikke være noget problem, for udskiftningen af stalde og teknologi gik hurtigere end nogensinde før.
Men sådan blev det ikke ved med at gå. Loven blev indført på et euforisk grundlag, og nu er opgaven at få tilpasset reglerne til eksisterende viden, teknologi og konkurrence fra nabolandene og ikke mindst til den økonomiske virkelighed erhvervet befinder sig i.

Loven er meget specifik på mange områder, og det kan kun skabe problemer, når der findes ny viden, og når ny teknologi udvikles, hvilket også har vist sig at være tilfældet. Stemningen på Christiansborg er foreløbig ikke til en gennemgribende revision af loven, og på den baggrund opfordrer LDM til en løbende tilretning under hensyn til ovenstående.

Læs også LDM’s holdning til:

Ophørsstøtte

Regulering