Maelkekvaeg_10

DET MENER VI OM

OPHØRSSTØTTE

Ophørsstøtte er den billigste regulering, og den kan være gratis for EU

LDM går ind for en EU-baseret ophørsordning for at få nedbragt udbuddet og dermed få afregningsprisen til at stige. En ophørsordning er billig, og den påvirker ikke det frie marked tværtimod efterlader den et sundere marked.

Mælkeproduktionen i EU er steget med 1 mia. kg om måneden på to år, og det er mere, end markedet vil aftage til en omkostningsdækkende pris. EU’s samlede produktion er på over 160 mia. kg.
Beregninger, som den internationale markedsanalytiker, Mark Voorbergen har udarbejdet for LDM, viser, at en reduktion af udbuddet på 1,7 pct. vil få prisen til at stige med cirka 15 øre. En ophørsordning, som fjerner disse 1,7 pct. vil koste 2-3 øre pr. kg indvejet mælk. Samme beregning kan laves for et ophør på 4,5 pct., som alt andet lige vil få afregningsprisen til at stige 35-40 øre for en pris på 7-8 øre pr. kg indvejet mælk. Kompensationen for ophør er sat til 1,50 kr. pr kg.

Ophørsordningen vil dels fjerne mælk og dels sende et signal til markedet om, at der er grænser for, hvor billigt, mælk vil blive produceret.
Der kan opstilles forskellige kriterier for at få ophørsstøtte. Ordningen er ikke tiltænkt rationelle og velfungerende produktioner, men lige nu ser alle producenter ind i en håbløs fremtid. Ham, som alligevel har planer om at stoppe om måske halvandet til to år, kan foreløbig se frem til et halvt år med underskud, det næste halve år går med at dække underskuddet, og så er der måske indtjening det sidste halve eller hele år. Kunne det ikke tænkes, at han ville holde et år eller to før planlagt?

Læs mere om emnet:

Voorgergens beregninger, artikel fra Danske Mælkeproducenter, april 2016

Pressemeddelelse om LDM’s forslag til ophørsordning, udsendt i marts 2016

Argumenter for og imod en ophørsordning, Danske Mælkeproducenter, december 2015

Leder: Hvem skal nu betale? Landbrugets gæld er stor.
Kun ved at øge afregningsprisen, kommer udlandet til at hjælpe med betalingen,
fra Danske Mælkeproducenter, april 2016Læs også LDM’s holdning til:

Lov om hold af malkekvæg

Regulering