Maelkekvaeg_5

FORDELE VED ET LDM-MEDLEMSKAB

Medlemskab_LDMFølgende materiale udsendes løbende
 • Bladet Mælkeproducenten er inkluderet i medlemskabet og sendes til alle medlemmer af LDM hver anden måned.
 • LDM-Ugenyt, der indeholder aktuelle nyheder i relation til LDM’s arbejde,  sendes pr. mail til medlemmer. Kan bestilles hos LDM’s sekretariat på telefon 70 23 11 14 eller mail ldm@maelkeproducenter.dk
Rabataftaler med videre
 • Aktivt medlemskab af LDM medfører automatisk del i kollektiv antibiotikaordning, der dækker ved medlemmers uheld med antibiotikarester i leverandørmælk. LDM’s ordning for uheld med antibiotika i mælk administreres af Alm. Brand sådan at forstå, at det er Alm. Brand, der udbetaler erstatningen, som normalt vil ske inden udgangen af 1. kvartal efter uheldsåret. Udbetaling vil ske til medlemmets Nem-konto.
 • Herudover har aktive medlemmer af LDM følgende fordele hos Alm. Brand:
  • Attraktiv prissætning ud fra den aktuelle risiko på den enkelte bedrift. Prissætningen indeholder 20 procent i forhold til listeprisen på Bygnings- og Landbrugsforsikring hos Alm. Brand.
  • Pensionsopsparing hos Alm. Brand (fordelagtig ordning for LDM medlemmer, ægtefælle/samlever samt ansatte)
  • Sundhedsforsikring hos Alm. Brand (for LDM medlemmer, ægtefælle/samlever samt ansatte)
 • Se alle tilbuddene fra Alm Brand her

Udfyld felterne herunder, og bliv medlem af LDM:

  Interesserede, som ikke er mælkeproducenter, kan henvende sig på sekretariatet, tlf. 70 23 11 14 vedrørende passivt medlemskab.