Landsforeningen af Danske Mælkeproducenters persondatapolitik

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM) opdaterer sin persondatapolitik til følgende indhold:
Hos LDM prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger simple og klare retningslinjer for LDM’s måde at behandle personoplysninger på.
I det følgende redegøres for, hvordan LDM anvender de personlige oplysninger, som efterlades eller afgives, når man besøger vores hjemmeside eller er medlem af interesseorganisationen Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
LDM’s hjemmesider og kartoteker drives og ejes af:
Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter
Karetmagervej 9, 2. sal, Snoghøj
7000 Fredericia
cvr. 13900949
tlf. 70 23 11 14
mail: ldm(at)maelkeproducenter.dk

2. Indsamling af personoplysninger
LDM indsamler kun personoplysninger i forbindelse med indmeldelse og opretholdelse af opdaterede data i forbindelse med medlemskab af foreningen. De indsamlede personoplysninger er navn, adresse, telefon, mail, chr-nr. og cvr-nr.

3. Anvendelse af personoplysninger
Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:
Opretholdelse af et opdateret medlemskartotek.
Udsendelse af foreningens medlemsorienteringer og -informationer.
Udsendelse af kontingentopkrævning, generalforsamlingsindkaldelse og arrangementsinvitationer.
Optagelse på deltagerlister, foreningens interessevaretagelse og statistik.

4. Videregivelse til andre dataansvarlige
Personoplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart uden data-ejers tilladelse.

5. Overladelse til databehandlere
Oplysninger kan overlades til brug for LDM’s samarbejdspartnere, som leverer ydelser på LDM’s vegne, for eksempel i forbindelse med adressekartotek, udsendelse af nyhedsbreve og medlemsblade, opkrævninger, kampagner og andet samt opgørelse af beløb i forbindelse med LDM’s antibiotikaordning.
Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på LDM’s vegne og i overensstemmelse med LDM’s instruks.

6. Sletning af personoplysninger
LDM passiviserer personoplysninger, når der ikke længere er behov for at behandle dem til opfyldelsen af de formål, som fremgår ovenfor. Det sker senest seks måneder efter udmeldelse i det anvendte CRM-system til medlemsregistrering.
7. Cookies
LDM anvender ikke cookies på hjemmesider.

8. Sikkerhed
LDM har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at interne procedurer lever op til sikkerhedspolitiske standarder. LDM bestræber sig bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af personlige oplysninger.

9. Dine rettigheder
Medlemmer og tidligere medlemmer er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som LDM behandler om vedkommende. Man har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af personlige oplysninger. Man har også ret til at få berigtiget eller slettet personlige oplysninger. Enhver har ret til at få udleveret de oplysninger om sig selv, som LDM har registreret.

10. Tilbagekaldelse af samtykke
Man kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som måtte være afgivet til LDM ved at kontakte LDM’s sekretariat.

11. Links til andre hjemmesider
LDM’s hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider eller -tjenester. LDM er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider via LDM’s, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

12. Ændringer af oplysninger
Ved ønske om at få opdateret, ændret eller slettet personlige oplysninger om sig selv, som LDM har registreret, eller ved ønske om at få adgang til personoplysninger, der behandles, om sig, eller klage over behandlingen af personoplysninger, eller eventuelle spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan henvendelse rettes til LDM på ldm(at)maelkeproducenter.dk eller telefon 70 23 11 14 eller ved skriftlig henvendelse til sekretariatets adresse.

13. Ændring af privatlivspolitik
Ovenstående privatlivspolitik pkt. 1-12 er opdateret 22. maj 2018. Hvis LDM ændrer væsentligt på organisationens privatlivspolitik vil alle foreningens medlemmer med opdateret mailadresse blive orienteret.